Register
همکاری با ما

هر کسی در این روزگار به دنبال هدف و برنامه ای است تا بخشی از نیازهای مادی و علاقه های شخصی خویش را تامین نماید. ما نیز بر حسب این شرط جمعی را تشکیل داده ایمتا بتوانیم ضمن پیشبرد اهداف خویش بخشی از نیازهای جامعه بازرگانی کشور را نیز تامین و تکمیل نماییم.
لذا از تمامی کسانی که بتوانند با تخصص و سرمایه و امکانات بازاریابی خود ما را یاری نمایند، مشتاق به همکاری هستیم.
اگر با ما همسو هستید و به هدف اعتقاد دارید با ما در تماس باشید

جنسیت
وضیعت تاهل